Missie en Visie van de Stichting Algemeen Boerdonks Belang.

Groei van het oorspronkelijk dorpsbelang

De Stichting Algemeen Boerdonks Belang opgericht, als belangenbehartiger van de dorpsbelangen. Toentertijd vormde de SABB hét aanspreekpunt voor inwoners van Boerdonk met vragen omtrent het dorp en de gemeente. Immers een dorpsraad kende Boerdonk nog niet. Boerdonk heeft vele betrokken inwoners, zodat er in de loop der jaren meer initiatieven gestart zijn voor specifieke onderwerpen. Inmiddels zijn er vele verenigingen en stichtingen actief die bijdragen aan de leefbaarheid van Boerdonk. Een goede zaak! Hierdoor zijn tegenwoordig de dorpsbelangen als van nature verdeeld over meer partijen.

Een nieuwe plek in de Boerdonkse leefbaarheid

De noodzaak voor de SABB om vanuit samenlevingszin activiteiten te organiseren is verminderd. Zo heeft de carnavalsvereniging vanzelfsprekend ook het jeugdcarnaval onder haar hoede. En vult de dorpsraad de belangenbehartiging richting gemeente in. Dit maakt dat we bij het 50 jarig SABB jubileum nagedacht hebben over de toekomst.; van de SABB, van de gemeenschapszin in Boerdonk en van onze toegevoegde waarde.

En we zijn het zonder meer eens, ook in de toekomst is er voor de SABB zeker bestaansrecht.

Onze toekomstgerichte missie en visie

Missie: De Stichting Algemeen Boerdonks Belang bestaat als organisatie om de leefbaarheid in Boerdonk te stimuleren en te waarborgen voor alle inwoners. Hiertoe organiseert én ondersteunt de SABB passende activiteiten, ieder jaar weer.

Visie: De SABB organiseert aantrekkelijke activiteiten, voor alle inwoners: voor kinderen, jeugd, volwassenen, gezinnen én ouderen. Daarbij hanteert de SABB de volgende kernwaarden:

Toegankelijk: Een activiteit is voor iedereen binnen een doelgroep toegankelijk;

Laagdrempelig: Een activiteit is voor de doelgroep laagdrempelig, ook in kosten;

Verbondenheid: Een activiteit brengt mensen bij elkaar. Er ontstaat (meer) onderlinge verbondenheid en/of saamhorigheid;

Betrokkenheid: De SABB wil met haar activiteiten de betrokkenheid van inwoners binnen en met de gemeenschap vergroten.

Samenwerken: Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen is van essentieel

belang! Eendracht maakt macht! De SABB draagt dit uit en draagt hieraan bij.

Onze rol

Dit alles betekent dat de SABB in de toekomst haar eigen activiteiten zal blijven organiseren, vooral gericht op doelgroepen die anders (te) weinig aandacht krijgen.

Maar de SABB wil voortaan ook, met de kernwaarden hoog in het vaandel, bijdragen in andere activiteiten. Als een activiteit bijdraagt aan onze doelstellingen en zonder steun niet van de grond zou komen, is ondersteuning of een bijdrage wellicht mogelijk. Vraag er ons naar!

Wij zijn ervan overtuigd dat de SABB zo een meerwaarde is voor Boerdonk en haar inwoners!

Comments are closed.